מכירת חמץ

זמן לסיום המכירה:

ימים
שעות
דקות
שניות

בטופס זה, אני נותנ/ת כוח ורשות לרב המקומי הרה"ג מ.מ טוביאס שליט"א וממנה אותו לשליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחיו, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ הנמצא ברשותנו, ואו בכל מקום שהוא. ע"פ שטר הרשאה הנמצא במשרדי המועצה דתית כל פרטי ההרשאה מחייבים את החותם. ולא ניתן לטעון לתקן שלחתיך ולא לעוות – לקלקל.

כל הזכויות שמורות | ט.ל.ח